Poradnie

NELMED OTORYNOLARYNGOLOGIA to dwie specjalistyczne poradnie Otorynolaryngologiczne. Placówka w Opolu, zlokalizowana na ul. Emila Fieldorfa 2 (w budynku Luxmed) od lat świadczy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w dziedzinie otolaryngologii, foniatrii oraz logopedii. Placówka w Olesnie zaś – świadczenia w zakresie otolaryngologii. Obie Poradnie realizują świadczenia zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również komercyjnie.