Poradnie

NELMED OTORYNOLARYNGOLOGIA to dwie specjalistyczne poradnie Otorynolaryngologiczne. Placówka w Opolu, zlokalizowana na ul. Aleja „Solidarności” 26 od lat świadczy ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w dziedzinie otolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz logopedii. Placówka w Olesnie zaś – świadczenia w zakresie otolaryngologii. Obie Poradnie realizują świadczenia zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również komercyjnie.